Vai trò trị liệu Oxy cao áp với Bàn chân người bệnh Đái tháo đường.

  Theo tổ chức y tế thế giới (WHO) bàn chân đái tháo đường là bàn chân của người bệnh đái tháo đường với loét, nhiễm trùng và/ hoặc phá hủy mô sâu, kết hợp với bất thường thần kinh và các mức độ khác nhau của bệnh mạch máu ngoại biên ở chi dưới.

Vai trò trị liệu Oxy cao áp với Ngộ độc khí Cacbon monoxide (Khí CO).

Vai trò trị liệu Oxy cao áp với Ngộ độc khí Cacbon monoxide (Khí CO).

  Nhân một ca lâm sàng ngộ độc khí CO thể nặng.

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau