Khám thần kinh ở đâu?

  Hệ thần kinh có đặc điểm giải phẫu, chức năng đặc trưng là sự biệt hóa rất cao. Mỗi một vùng giải phẫu của hệ thần kinh khi bị tổn thương sẽ xuất hiện những rối loạn chức năng trên lâm sàng biểu hiện là những hội chứng hoặc những triệu chứng nhất định. Căn cứ vào đó, với kỹ năng thăm khám lâm sàng điêu luyện, với kiến thức tổng hợp, với tư duy lâm sàng nhậy bén và sắc sảo bác sĩ chuyên khoa thần kinh sẽ suy luận ngược lại và xác định được vị trí vùng tổn thương.

Đột ngột xuất hiện yếu nửa người, sau đó trở lại bình thường ... nên đến Bệnh viện hay Ở nhà?

Đột ngột xuất hiện yếu nửa người, sau đó trở lại bình thường ... nên đến Bệnh viện hay Ở nhà?

  Xin hỏi bác sĩ: tôi đang ngồi chơi thấy đột ngột đau đầu và tê bì nửa người bên phải; khoảng 10 phút sau thì bình thường trở lại. Tôi nên đến bệnh viện hay theo dõi thêm ở nhà? | Vui lòng trả lời bạn:

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau