Xét nghiệm Điện cơ trong chẩn đoán bệnh Viêm đa cơ.

  Vai trò xét nghiệm Điện cơ rất quan trọng trong định hướng chẩn đoán bệnh lý về cơ.

Bệnh Zona thần kinh là gì?

Bệnh Zona thần kinh là gì?

Varicella-zoster virus gây nên bệnh thủy đậu và bệnh zona.

Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau