Di động

Thứ 4 ngày 01 tháng 04 năm 2020Lượt xem: 2567

Zoom - những tính năng hay nên bật.

 

Nonverbal feedback (Phản hồi không lời).

Waiting room (Phòng chờ).

Attention tracking (Kiểm tra sự tập trung).

Remote support (Hỗ trợ điều khiển 1:1).

Breakout room (Học theo nhóm).

1. Nonverbal feedback: khi chúng ta đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm ngắn và muốn cả lớp cùng trả lời. Và ở trong khu vực Nonverbal Feedback của học viên sẽ có nút Raise hand để xung phong trả lời.

2. Waiting room: Khi chúng ta có 2 lớp học chẳng hạn thay vì phải tạo 2 phòng khác nhau và mời mọi người vào thì chúng ta chỉ cần tạo 1 lớp 1 đường dẫn duy nhất mời mọi người vào sau đó tiến hành học như bình thường những người ca 2 đến sớm sẽ ngồi đợi ở waitng zoom. Hết ca 1 thì chúng ta mời các bạn ca 1 ra ngoài và cho những bạn ca 2 vào.

3. Attention tracking: chúng ta có thể kiểm soát được học viên có tập trung vào bài giảng của chúng ta hay không. Khi các thầy cô đang chia sẻ màn hình, bài giảng cho học viên mà học viên đó lại chuyển sang một cửa sổ khác trên máy tính để làm gì đó thì sẽ có một biểu tượng đồng hồ ở bên cạnh học viên đó để gíup chúng ta biết dược học viên đó đang mất tập trung.

4. Remote support: chúng ta có thể cho học viên điều khiển máy của chúng ta, trong một số trường hợp như chúng ta trình chiếu bảng vẽ chẳng hạn học viên có thể tương tác lên bảng vẽ như kiểu đưa phấn cho học viên lên viết bảng.

5. Breakout room: học theo nhóm nhỏ trong lớp học. Tuy nhiên bật tính năng này thì tính năng Remote support phải tắt.